Mijn levensvisie

Een vriendin heeft eens tegen me gezegd:
“In alles wat ik doe, zie ik een lied of muziek”,
waarop ik heb geantwoord: “In bijna alles wat ik doe, zie ik een les activiteit of leerervaring.” Mijn vraag aan jou is, wat zie jij? Wat het ook mag zijn, dit is wat je zou moeten doe met je leven…”

Voor meer informatie over mezelf:

__HP12